GLN, İTS, UTS Nedir?

UTS-İTS sistemi nedir? GLN nedir ve neden kullanılır? İade sürecinde yerine getirilmesi gereken prosedürler nelerdir?

GLN Nedir?

Bütün organizasyonlar (kurumlar) dışta ve içte kendi iş süreçleri içinde veri değişimi gerçekleştirmektedir. Bu bilgilerin taraflar arasında oluşmasını bilmemize rağmen, günümüzde alfabetik ve sayısal karakterlerden oluşan isimlerin ve adreslerin yerine kodlanmış tanımların kullanılması kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir.. GS1 Sistemi lokasyonların her birine, bu lokasyonu tek olarak tanımlayacak bir numara verir. Bu numara GS1 Küresel Lokasyon Numarası (GLN) olarak adlandırılır.

GLN Numaralarımız

İSTANBUL – 8681917098148

İZMİR – 8681999446288

ANKARA – 8681768000017

ADANA – 8682662116767